Ιωάννης Σκλαβούνος

Είμαστε δίπλα σας, σε κάθε βήμα, για να κάνουμε πραγματικότητα το όνειρό σας!

Μέθοδος αξιολόγησης εμβρύων
Time Lapse

Η τεχνολογία time lapse embryo imaging επιτρέπει στους εμβρυολόγους να παρακολουθούν τα αναπτυσσόμενα έμβρυα καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους.

Το σύστημα επωαστή-αυτοματοποιημένου μικροσκοπίου βγάζει φωτογραφίες των αναπτυσσόμενων εμβρύων ανά καθορισμένα διαστήματα κατά τη διάρκεια των 2-5 ημερών της καλλιέργειας.

Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται στη συνέχεια σε λογισμικό για ανάλυση, που μπορεί να βοηθήσει την επιλογή του εμβρύου παρέχοντας μια ταξινόμηση των εμβρύων με βάση την αναπτυξιακή τους προοπτική.

Πλεονεκτήματα της χρήσης της τεχνικής time lapse

1. Το σύστημα time laspe ελαχιστοποιεί την ταλαιπωρία των εμβρύων, βγάζοντας ανά τακτά διαστήματα φωτογραφίες των εμβρύων, χωρίς να τα ενοχλεί.

2. Δυνατότητα για τη βελτίωση της διαδικασίας επιλογής των εμβρύων με τις καλύτερες προοπτικές εμφύτευσης.

3. Τον προσδιορισμό των ακριβών χρονικών στιγμών των σταδίων ανάπτυξης που αυτά πραγματοποιούνται.