Το ιατρείου του Ιωάννη Σκλαβούνου είναι στο Μαρούσι.
Πάρνηθος 24, 15123, Μαρούσι (Πλησίον Μητέρα)
Τηλ: 210 6829557

Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Μαιευτήριο Μητέρα
Ερυθρού Σταύρου 15, 15123, Μαρούσι
Τηλ: 210 6869827, 210 6869830

Email. ioannis.sklavounos@gmail.com