Τι είναι η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση;

Προ-εμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD) ονομάζουμε τις εξετάσεις που γίνονται στα έμβρυα που δημιουργούνται με εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) ή ενδο-κυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου (ICSI) για την ανίχνευση ορισμένων συνθηκών ή κληρονομικών ανωμαλιών. Αυτό μας διασφαλίζει ότι μόνο υγιή έμβρυα θα μεταφερθούν στη μήτρα.

Συμβατικά χωρίς την προεμφυτευτική γενετική διάγνωση οι προγεννητικές εξετάσεις για γενετικές ασθένειες δεν γίνεται να πραγματοποιηθούν πριν από την 12η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Οι εξετάσεις αυτές στα έμβρυα, προτού αυτά εμφυτευτούν, βοηθούν στην αποφυγή της λήψης δύσκολων αποφάσεων (π.χ. πραγματοποίηση άμβλωσης) στην περίπτωση που εσείς ή ο σύντροφός σας είστε φορέας κάποιας γενετικής ασθένειας/κληρονομικής ανωμαλίας που επηρεάζει το έμβρυο.