Με την τεχνητή ωρίμανση (IVM) τα ωάρια αφαιρούνται από τις ωοθήκες και συλλέγονται όταν είναι ακόμα ανώριμα. Στη συνέχεια, ωριμάζουν στο εργαστήριο προτού γονιμοποιηθούν.

Η διαφορά μεταξύ IVM και της συμβατικής τεχνητής γονιμοποίησης (IVF) είναι ότι τα ωάρια όταν συλλέγονται είναι ανώριμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να χορηγηθούν στη γυναίκα πολλά φάρμακα προτού τα ωάριά της συλλεχθούν, όπως με τις άλλες μεθόδους εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπου τα ωάρια συλλέγονται ώριμα.

Είναι η μέθοδος IVM κατάλληλη για μένα;

Ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει IVM:

  • αν είστε ευαίσθητη στην ανάπτυξη OHSS (σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών – μια δυνητικά επικίνδυνη αντίδραση στην χρήση φαρμάκων γονιμότητας), όπως για παράδειγμα, εάν έχετε σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS)
  • όπου η αιτία της υπογονιμότητας του ζευγαριού έχει χαρακτηριστεί ως ανδρικός μόνο παράγοντας.

Πώς δρα η μέθοδος IVM;

Η διαδικασία για IVM έχει ως εξής:

Όπως και στη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση, τα ωάρια συλλέγονται, αλλά σε ένα προγενέστερο στάδιο, όταν είναι ανώριμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να δοθούν πολλές ορμόνες για τη διέγερση των ωοθηκών πριν από τη συλλογή των ωαρίων σας.
Τα ωάρια που ωριμάζουν τεχνητά τοποθετούνται σε επωαστήρα στο εργαστήριο επί μία έως δύο ημέρες.
Όταν τα ωάρια είναι ώριμα, γονιμοποιούνται με το σπέρμα του συντρόφου σας, ή με σπέρμα δότη. Στη συνέχεια, τα έμβρυα καλλιεργούνται και μεταφέρονται στη μήτρα σας, ακριβώς όπως θα ήταν και με τη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση.

Τι πιθανότητες έχω να αποκτήσω ένα μωρό με τη μέθοδο IVM;

Οι πιθανότητες μιας επιτυχούς εγκυμοσύνης με τη μέθοδο IVM είναι παρόμοιες με εκείνες στη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση, με τους ακόλουθους πρόσθετους κινδύνους:

  • επειδή τα ωάρια συλλέγονται ανώριμα, είναι πιθανόν να είναι μικρότερος ο αριθμός τους σε σχέση με ένα συμβατικό κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης
  • υπάρχει ο κίνδυνος να μην ωριμάσουν πλήρως όλα τα ωάρια που συλλέγονται ώστε να γονιμοποιηθούν με το σπέρμα του συντρόφου ή του δότη.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της IVM;

Καθόσον η μέθοδος IVM είναι μια νέα τεχνική, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι για την ασφάλειά της, ο αριθμός των παιδιών που γεννήθηκαν με τη μέθοδο αυτή είναι πολύ μικρός – περίπου 400 σε όλο τον κόσμο – και εκείνα που έχουν γεννηθεί είναι ακόμα σε πολύ μικρή ηλικία.

Οι γνωστοί κίνδυνοι της μεθόδου IVM είναι οι εξής:

    • Τα λιγότερα αυγά που έχουν συλλεχθεί από ό, τι στη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση/ Ο μικρότερος αριθμός ωαρίων που συλλέγονται σε σχέση με τη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση
    • τους συνήθεις κίνδυνοι που συνδέονται με μια γενική αναισθησία.

Ο γιατρός σας ίσως να προτείνει τη μέθοδο IVM διότι θεωρεί ότι η ευαισθησία σας για σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών (OHSS) είναι υψηλότερη από αυτή του μέσου όρου. Εάν ο γιατρός σας προτείνει τη μέθοδο αυτή, θα πρέπει να σας ενημερώσει για τους λόγους τους οποίους θεωρεί ότι είναι επωφελής για εσάς.