Κέντρο Γονιμότητας

Η εξειδίκευση κι η πολυετής εμπειρία μας σε συνδυασμό με την εξατομικευμένη αντιμετώπιση, μας οδηγούν στην επιτυχία

Εξωσωματική Ωρίμανση Ωαρίων
(In Vitro Maturation – IVM)

H εξωσωματική ωρίμανση ωαρίων (IVM) αποτελεί μια καινούρια μέθοδο στο πλαίσιο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 

Με την τεχνητή ωρίμανση (IVM) τα ωάρια αφαιρούνται από τις ωοθήκες και συλλέγονται όταν είναι ακόμα ανώριμα.
Στη συνέχεια, ωριμάζουν στο εργαστήριο προτού γονιμοποιηθούν.

Η διαφορά μεταξύ IVM και της συμβατικής τεχνητής γονιμοποίησης (IVF) είναι ότι τα ωάρια όταν συλλέγονται είναι ανώριμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να χορηγηθούν στη γυναίκα πολλά φάρμακα προτού τα ωάριά της συλλεχθούν, όπως με τις άλλες μεθόδους εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπου τα ωάρια συλλέγονται ώριμα.

Η διαδικασία για IVM έχει ως εξής:

Tα ωάρια συλλέγονται, αλλά σε ένα προγενέστερο στάδιο, όταν είναι ανώριμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να δοθούν πολλές ορμόνες για τη διέγερση των ωοθηκών πριν από τη συλλογή των ωαρίων σας.

Τα ωάρια που ωριμάζουν τεχνητά τοποθετούνται σε επωαστήρα στο εργαστήριο επί μία έως δύο ημέρες.

Όταν τα ωάρια είναι ώριμα, γονιμοποιούνται με το σπέρμα του συντρόφου σας, ή με σπέρμα δότη. Στη συνέχεια, τα έμβρυα καλλιεργούνται και μεταφέρονται στη μήτρα σας, ακριβώς όπως θα ήταν και με τη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση.