Ιωάννης Σκλαβούνος

Είμαστε εδώ με σεβασμό, φροντίδα και διάθεση
να προσπαθήσουμε μαζί, να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας.

Υστεροσκόπηση

Για την επιτυχή έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι απαραίτητη μία σειρά από εξετάσεις, προκειμένου να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν εγκαίρως,  τυχόν προβλήματα στη μήτρα που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τα ποσοστά εγκυμοσύνης σε γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η υστεροσκόπηση αποτελεί μια διαγνωστική μέθοδο, η οποία μας επιτρέπει να διερευνήσουμε την κοιλότητα της μήτρας και του τραχήλου, καθώς και την κατάληξη των σαλπίγγων στην μήτρα (σαλπιγγικά στόμια), δηλαδή με απλά λόγια ελέγχει το εσωτερικό της μήτρας.

Με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για την μορφολογία και το μέγεθος της ενδομητρικής κοιλότητας, καθώς επίσης και για την ποιότητα του ενδομητρίου του χώρου εμφύτευσης του εμβρύου και φιλοξενίας του κυήματος.

Tο κύριο πλεονέκτημα της υστεροσκόπησης είναι η δυνατότητα επισκόπησης της ενδομητρικής κοιλότητας και η εντόπιση παθολογικών καταστάσεων, όπως πολύποδες, συμφύσεις, ινομυώματα, διαφράγματα, αλλοιώσεις του ενδομητρίου κ.ά. Οι παθολογίες που αναφέρθηκαν,  είναι οι συχνότερες που απαντώνται σε γυναίκες που υποβάλλονται σε  θεραπεία  εξωσωματικής  γονιμοποίησης.

Όπως, επίσης, παρέχει τη δυνατότητα, ταυτόχρονα, της διάγνωσης  και  της θεραπευτικής αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων. Δηλαδή, μπορούμε την ίδια στιγμή που θα διαγνώσουμε το πρόβλημα να προχωρήσουμε στη χειρουργική θεραπεία υστεροσκοπικά με τη χρήση προηγμένων μικροεργαλείων, που διέρχονται δια του υστεροσκοπίου.

Κατά συνέπεια, η υστεροσκόπηση αποτελεί μία απλή και ασφαλή μέθοδο,  η οποία  προσφέρει τη δυνατότητα διάγνωσης με άμεση επισκόπηση, αλλά ταυτόχρονα και θεραπείας, συμβάλλει δε στην αύξηση των θετικών αποτελεσμάτων εξωσωματικής γονιμοποίησης, καθώς και στη μείωση των αποβολών.


Η υστεροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία και πραγματοποιείται χωρίς τομές μέσα σε λίγα λεπτά. Ο μεταεπεμβατικός πόνος είναι αμελητέος και η γυναίκα επανακτά τη φυσιολογική της δραστηριότητα την ίδια ημέρα.