Ιωάννης Σκλαβούνος

Νιώστε σε κάθε βήμα, άνεση, ασφάλεια και φροντίδα, είμαστε εδώ για σας!

Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη
Νέα Τεχνική

Με τον όρο υποβοηθούμενη εκκόλαψη (assisted hatching), εννοούμε τη δημιουργία μικρής οπής στην διαφανή ζώνη του εμβρύου με τη βοήθεια laser, προκειμένου να διευκολυνθεί η εμφύτευσή του στη μήτρα.
Η διαδικασία πραγματοποιείται πριν την εμβρυομεταφορά.

Είτε τα έμβρυα μεταφέρονται την τρίτη, είτε την πέμπτη ημέρα, για να λάβει χώρα η εμφύτευση και επομένως και η εγκυμοσύνη, τα έμβρυα πρέπει να εκκολαφθούν διασπώντας το κέλυφος του εμβρύου (zona pellucida), ώστε τα κύτταρα των εμβρύων να έρθουν απευθείας σε επαφή με τα κύτταρα που καλύπτουν εσωτερικά τη μήτρα. Κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι, ένας πιθανός λόγος για την αποτυχία των εμβρύων να εμφυτευτούν μετά την εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να είναι η ανικανότητα των εμβρύων να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία εκκόλαψης. Είναι δυνατόν να υποβοηθηθεί αυτή τη διαδικασία εκκόλαψης στο εργαστήριο με τη χρήση ενός λέιζερ για να ανοιχτεί μια μικρή τρύπα στη διάφανη ζώνη του εμβρύου. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως υποβοηθούμενη εκκόλαψη.

Η τεχνική εφαρμόζεται συνήθως στις εξής επιλεγμένες περιπτώσεις:
•  Ζευγάρια με ιστορικό επαναλαμβανομένων αποτυχιών εμφύτευσης
•  Ζευγάρια σε προχωρημένη μητρική ηλικία
• Ζευγάρια στα έμβρυα των οποίων έχει παρατηρηθεί από την πεπειραμένη εμβρυολογική μας ομάδα, πάχυνση της ζώνης.