Ιωάννης Σκλαβούνος

Είμαστε εδώ με σεβασμό, φροντίδα και διάθεση
να προσπαθήσουμε μαζί, να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας.

Προεμφυτευτικός Γενετικός Ελεγχος
PGD

Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (Preimplantation Genetic Diagnosis – PGD) είναι η γενετική εξέταση, που μπορεί να εφαρμοστεί σε έμβρυα που έχουν δημιουργηθεί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) ή μικρογονιμοποίησης (ICSI) ώστε να βρεθεί ένα συγκεκριμένο γενετικό πρόβλημα, πριν μεταφερθεί το έμβρυο στην μήτρα.
Η διάγνωση PGD είναι πολύτιμη στα ζευγάρια που έχουν προδιάθεση να έχουν παιδιά με συγκεκριμένα γενετικά προβλήματα, καθώς διασφαλίζεται η μεταφορά των υγιών, μόνο εμβρύων στη μήτρα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ένα εύκολο παράδειγμα είναι η περίπτωση ζευγαριών που είναι και οι δυο ετεροζυγότες μεσογειακής αναιμίας, (έχουν δηλαδή στίγμα), οι οποίοι μεταξύ τους έχουν 25% πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί με νόσο μεσογειακής αναιμίας. Μέσω του PGD θα μπορούσαν προεμφυτευτικά να ανιχνεύσουν, ώστε τελικά να μην χρησιμοποιήσουν, αυτά τα έμβρυα που θα βρεθούν να έχουν τη νόσο.
Η προεμφυτευτική γενετική τεχνική πραγματοποιείται με τη λήψη κυττάρων από το έμβρυο, τα οποία στη συνέχεια υποβάλλονται σε γενετικό έλεγχο.

Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος ή Screening
PGS

Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος ή Screening είναι η διαδικασία γενετικού ελέγχου που εφαρμόζεται σε έμβρυα που έχουν δημιουργηθεί με εξωσωματική γονιμοποίηση εξετάζοντας τα χρωμοσώματά τους, για να βρεθεί αν υπάρχει καθαρής αύξησης ή μείωσης του γενετικού υλικού.

Πιο ειδικά το PGS μπορεί να ανιχνεύσει ανωμαλίες όπως:

- Λανθασμένος αριθμός χρωμοσωμάτων.
Ο σωστός αριθμός χρωμοσωμάτων στα ανθρώπινα κύτταρα είναι 46. Παράδειγμα προβλήματος τέτοιου είδους είναι το σύνδρομο Down, όπου ο αριθμός των χρωμοσωμάτων είναι 47, με ένα παραπάνω χρωμόσωμα στο 21ο ζεύγος χρωμοσωμάτων

- Μετατόπιση ή αναδιάταξη ενός τμήματος χρωμοσώματος σε ένα άλλο χρωμόσωμα.

- Απώλεια ενός τμήματος χρωμοσώματος

- Ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων του φύλου (Χ,Υ), όπως διπλασιασμός ή απώλεια χρωμοσώματος. Παραδείγματα είναι το σύνδρομο Klinefelter όπου υπάρχουν δυο Χ κι ένα Υ και το σύνδρομο Turner, όπου υπάρχει ένα μόνο χρωμόσωμα φύλου το Χ. φυσιολογικά οι άντρες έχουν ΧΥ και οι γυναίκες ΧΧ.

Σε ποιους θα υπήρχε όφελος για PGS?

Επειδή το PGS ανιχνεύει έμβρυα με χρωμοσωμικές ανωμαλίες, ώστε αυτά να μην χρησιμοποιηθούν στην μεταφορά τους στην ενδομητρική κοιλότητα κατά την διάρκεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης, μας δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα να μεταφέρουμε υγιή έμβρυα.

Τα ζευγάρια που με αυξημένο κίνδυνο να έχουν έμβρυα με ανώμαλα χρωμοςώματα είναι οι καταλληλότεροι υποψήφιοι να επιλέξουν PGS.

Αυτά περιλαμβάνουν:

1. Αυξημένη ηλικία μητέρας

2. Επαναλαμβανόμενες αποβολές

3. Επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εξωσωματικής