Ιωάννης Σκλαβούνος

Είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την ποιότητα του εμβρύου με μεγαλύτερη ακρίβεια και να παράσχουμε πιο εμπεριστατωμένες συμβουλές στα ζευγάρια

Εμβρυομεταφορά
Μεταφορά Βλαστοκύστη

Παλαιότερα, τα έμβρυα που είχαν δημιουργηθεί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF), μεταφέρονταν πίσω στη μήτρα τη 2η ή την 3η ημέρα, μετά τη συλλογή των ωαρίων. Πλέον, είναι εφικτό να αφήσουμε ένα έμβρυο να αναπτυχθεί για 5 ή 6 ημέρες, έξω από τη μήτρα, φτάνοντας στο στάδιο της βλαστοκύστης.
Η μεταφορά βλαστοκύστης αποτελεί έναν από τους παράγοντες που θεωρείται ότι, σχετίζεται με υψηλότερες πιθανότητες γέννησης παιδιού μετά από θεραπεία IVF. Επιτρέποντας σε ένα έμβρυο να αναπτυχθεί στο εργαστήριο έως αυτό το στάδιο, στις 5-6 ημέρες δηλαδή μετά τη γονιμοποίηση και να φθάσει σε πιο ώριμη κατάσταση από τα έμβρυα των 2-3 ημερών, είναι ευκολότερο για τον εμβρυολόγο να αναγνωρίσει τα πολύ καλής ποιότητας έμβρυα και να τα διαχωρίσει από τα υπόλοιπα, τα οποία είτε επιβράδυναν την ανάπτυξή τους, είτε έπαψαν να αναπτύσσονται.

Πλεονεκτήματα έναντι της πρώιμης μεταφοράς:

1. Βελτιστοποίηση του αποτελέσματος της εγκυμοσύνης

2. Ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων πολλαπλής εγκυμοσύνης:
Επιτρέποντας σε ένα έμβρυο να αναπτυχθεί στο εργαστήριο έως αυτό το στάδιο, στις 5-6 ημέρες, είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την ποιότητα του εμβρύου με μεγαλύτερη ακρίβεια και να παράσχουμε πιο εμπεριστατωμένες συμβουλές στα ζευγάρια σχετικά με την καταλληλότητα των εμβρύων για κατάψυξη και την ποσότητα των εμβρύων που θα είναι καλύτερο να μεταφερθούν.

Οι γυναίκες κάτω από την ηλικία των 40 ετών βάσει νόμου δεν μπορούν να μεταφέρουν πάνω από 2 έμβρυα και οι γυναίκες πάνω από 40 περισσότερα από 4.
Οι νεότερες γυναίκες με υψηλής ποιότητας βλαστοκύστεις κατάλληλα για μεταφορά, μπορούν να μεταφέρουν ένα μόνο έμβρυο καθώς αυτό δε θα επιδράσει αρνητικά στο αποτέλεσμα της εγκυμοσύνης, θα ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες για πολλαπλή εγκυμοσύνη, ενώ περισσευούμενα έμβρυα θα μπορούν να καταψυχθούν.

3. Φυσιολογικός υπολογισμός του χρόνου μεταφοράς
Κατά τη διάρκεια της φυσικής σύλληψης τα ωάρια και το σπέρμα γονιμοποιούνται στις σάλπιγγες, όπου συνεχίζουν να διαιρούνται και φτάνουν στη μήτρα μόλις την πέμπτη ημέρα μετά τη γονιμοποίηση στο στάδιο της βλαστοκύστης. Επομένως μια μεταφορά την πέμπτη ημέρα αντανακλά αυτόν τον φυσιολογικό χρόνο ανάπτυξης.

4. Επιβεβαίωση της ποιότητας του εμβρύου πριν την κατάψυξη:
Σε ζευγάρια με καλή πρόγνωση την κατάψυξη υπεράριθμων εμβρύων σε αυτό το στάδιο καθώς τα έμβρυα που δεν φτάνουν το στάδιο βλαστοκύστης μέχρι την ημέρα 5-6 δεν θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη. Ομοίως, συνιστούμε την κατάψυξη βλαστοκυστών υψηλής ποιότητας για να διασφαλίσουμε μια υψηλή πιθανότητα επιβίωσης από τη διαδικασία ψύξης/απόψυξης. (>90%).