'Αρθρα /Νέα

Μένοντας έγκυος μετά τα 40

Οι πιθανότητες για μια επιτυχή κύηση στα 40 σας μειώνεται σημαντικά με κάθε χρόνο που περνάει και στην ηλικία των 44 είναι κατά μέσο όρο περίπου 3-5%.

Στο κέντρο μας έχουμε περίπου διπλάσια ποσοστά από αυτά που τα κρατούμε με συνέπεια.

Το ωοθηκικό απόθεμα κάθε ασθενούς αξιολογείται με προσοχή στο κέντρο μας πριν την έναρξη της θεραπείας για να επιλεγεί η καταλληλότερη μέθοδος.

Προσεκτική παρακολούθηση κατά την διάρκεια του κύκλου και η επιλογή της καταλληλότερης χρονικής στιγμής για την ωοξηψία μας επιτρέπουν την συλλογή των καλύτερης ποιότητας εμβρύων. Η εμμονή μας στο να συλλέξουμε όσο περισσότερα ωάρια κατά την διάρκεια της ωοληψίας, μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε περισσότερα ωάρια, να τα γονιμοποιήσουμε κι έτσι να έχουμε περισσότερα έμβρυα τελικά, ώστε να μπορεί να γίνει καλύτερη επιλογή για το ποια θα χρησιμοποιηθούν στην εμβρυομεταφορά.

Επίσης με αυτό τον τρόπο έχουμε περισσότερες πιθανότητες για να περισσέψουν καλής ποιότητας έμβρυα για κατάψυξη και μελλοντική χρήση, αυξάνοντας έτσι κατά πολύ την απόδοση της προσπάθειας του ζευγαριού.

Είναι γνωστό ότι η πιθανότητα αποβολής είναι μεγαλύτερη όσο πιο προχωρημένη είναι η ηλικία της μητέρας. Ο μεγαλύτερος αριθμός εμβρύων θα μας δώσει μεγαλύτερη δυνατότητα για καλλιέργεια βλαστοκύστεων, όπως και για γενετικό έλεγχο (PGS), κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί μαζί σας ανάλογα με την έκβαση της θεραπείας.

— Ιωάννης Σκλαβούνος, Ειδικός Υπογονιμότητας