Κέντρο Γονιμότητας

Η εξειδίκευση κι η πολυετής εμπειρία μας σε συνδυασμό με την εξατομικευμένη αντιμετώπιση, μας οδηγούν στην επιτυχία

Μέθοδος IMSI
Μικρογονιμοποίηση με μορφολογικά επιλεγμένα σπερματοζωάρια

Η μικρογονιμοποίηση IMSI (Intracytoplasmic Morphologically-selected Sperm Injection) ή αλλιώς ενδοκυτταροπλασματική έγχυση μορφολογικά επιλεγμένου σπερματοζωαρίου στο ωάριο, είναι μια περισσότερο εξελιγμένη τεχνική της μικρογονιμοποίησης ICSI, κατά την οποία ένα μόνο σπερματοζωάριο εγχύεται μέσα στο ωάριο.

Η διαφορά της τεχνικής IMSI είναι η υπερμεγέθυνση των σπερματοζωαρίων με ειδικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο υψηλής ανάλυσης, το οποίο μεγεθύνει περίπου 6000x περισσότερο, προκειμένου ο γυναικολόγος να αξιολογήσει με κάθε λεπτομέρεια την κεφαλή των σπερματοζωαρίων και την εσωτερική τους μορφολογία που δεν είναι ορατή κατά τη συνήθη μικρογονιμοποίηση. Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται η μορφολογία των σπερματοζωαρίων με πολύ μεγάλη πιστότητα και αυξάνεται κατά υψηλό ποσοστό η επιλογή όσων μόνο είναι υγιή και φυσιολογικά, χωρίς γενετικές βλάβες που μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχημένη γονιμοποίηση του ωαρίου με την μέθοδο ICSI.

Μολονότι παραμένει αμφίβολο το αν μπορεί να αποβεί ωφέλιμη σε όλες τις περιπτώσεις όπου η μικρογονιμοποίηση είναι αναγκαία, η μέθοδος συνιστάται σε όσους έχουν ιστορικό διαδοχικών αποτυχημένων προσπαθειών μικρογονιμοποίησης ή σε όσους πάσχουν από δυσπλασία του σπέρματος.

Έχει αποδειχτεί ότι η μικρογονιμοποίηση ICSI σε συνδυασμό με την τεχνική IMSI μεγιστοποιεί τις πιθανότητες για επιτυχή γονιμοποίηση αφού αυξάνει το ποσοστό των εμβρύων που φτάνουν στο στάδιο της βλαστοκύστης και βελτιώνει τις πιθανότητες αποτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης από προβλήματα ανδρικής υπογονιμότητας και ιστορικό αποβολών.

Κατ’ ουσία, είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει τους εμβρυολόγους να επιλέξουν το καλύτερο σπερματοζωάριο κατά τη μικρογονιμοποίηση.