Μικρογονιμοποίηση με μορφολογικά επιλεγμένα σπερματοζωάρια – Μέθοδος IMSI

Η μέθοδος IMSI είναι μια τροποποίηση της τεχνικής της μικρογονιμοποίησης (ICSI), κατά την οποία τα σπερματοζωάρια εξετάζονται κάτω από ένα μικροσκόπιο με μεγέθυνση έως 6000x, προκειμένου να αξιολογηθεί καλύτερα η μορφολογία τους. Σε τέτοια μεγέθυνση ο εμβρυολόγος μπορεί να εντοπίσει μικρά ελαττώματα στην κεφαλή του σπερματοζωαρίου τα οποία δε θα ήταν ορατά κατά τη συνήθη μικρογονιμοποίηση.

Μολονότι παραμένει αμφίβολο το αν μπορεί να αποβεί ωφέλιμη σε όλες τις περιπτώσεις όπου η μικρογονιμοποίηση είναι αναγκαία, η μέθοδος συνιστάται σε όσους έχουν ιστορικό διαδοχικών αποτυχημένων προσπαθειών μικρογονιμοποίησης ή σε όσους πάσχουν από βαριά τερατοσπερμία (δυσπλασία του σπέρματος).

Κατ’ ουσία είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει τους εμβρυολόγους να επιλέξουν το καλύτερο σπερματοζωάριο κατά τη μικρογονιμοποίηση. Εφόσον η ποσότητα ή κινητικότητα του σπέρματος είναι ήδη τόσο χαμηλή ώστε να περιορίζει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων που είναι διαθέσιμα για τη μικρογονιμοποίηση, η μέθοδος IMSI ίσως να μην είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος θεραπείας για εσάς.