Δικαίωμα στην ζωή

Διατηρήστε την αναπαραγωγική σας ικανότητα με την ασφαλή τεχνική της κρυοσυντήρησης

Κρυοσυντήρηση Εμβρύου

Τα έμβρυα μπορούν να καταψυχθούν στα πλαίσια ενός απλού κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπου πλεονάζοντα έμβρυα καλής ποιότητας που δεν μεταφέρονται καταψύχονται ή μπορούν να καταψυχθούν στα πλαίσια μιας αυτόνομης διαδικασίας με στόχο την κατοπινή χρήση για σκοπούς διατήρησης γονιμότητας.


Τα κατεψυγμένα έμβρυα μπορούν να αποψυχθούν και να μεταφερθούν σε ένα μελλοντικό κύκλο, που αποτελεί μια πολύ απλούστερη διαδικασία. Συχνά αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση ενός φυσικού κύκλου για ωορρηξία, οπότε η ψύξη-απόψυξη του εμβρύου  μπορεί να υπολογιστεί χρονικά με ακρίβεια (χωρίς να είναι απαραίτητη θεραπεία με φάρμακα ή η παρεμβατική διαδικασία της συλλογής).


Εάν ο κύκλος της γυναίκας είναι άτακτος μπορεί να προτείνουμε μια ήπια ορμονική θεραπεία, που θα μας επιτρέψει να προετοιμάσουμε την εσωτερική κοιλότητα της μήτρας για τη μεταφορά του κατεψυγμένου εμβρύου.

Κρυοσυντήρηση του εμβρύου ως μέθοδος διατήρησης γονιμότητας

Καθώς υπάρχει μακρύτερο ιστορικό επιτυχίας με την κατάψυξη εμβρύων απ’ ότι με την κατάψυξη ωαρίων, οι γυναίκες που είναι σε σχέση ίσως επιλέξουν να υποβληθούν σε μια διαδικασία διέγερσης των ωοθηκών όπως και σε έναν απλό κύκλο εξωσωματικής, να γονιμοποιήσουν τα ωάριά τους με το σπέρμα του συντρόφου τους και να αποθηκεύσουν αυτά τα έμβρυα για κατοπινή χρήση. Αυτό μπορεί να τους προσφέρει μια καλύτερη ευκαιρία για μια επιτυχή εγκυμοσύνη στο μέλλον παρά αν χρησιμοποιήσουν τα κατοπινά «φρέσκα» ωάριά τους , τα οποία μπορεί να υστερούν τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα.

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι αν συγκρίνετε φρέσκα και κατεψυγμένα έμβρυα εξαιρετικής ποιότητας, τα κατεψυγμένα έμβρυα μπορεί στην πραγματικότητα να οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εγκυμοσύνη καθώς και σε μια μείωση των πιθανοτήτων για κάποια επιπλοκή στον τοκετό όπως ο πρόωρος τοκετός ή ο περιορισμός εμβρυικής ανάπτυξης.