Ιωάννης Σκλαβούνος

Με την καθοδήγηση του εξειδικευμένου μας προσωπικού, ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας κι αισιοδοξίας για το μέλλον

Εξέταση κατακερματισμού του DNA του σπέρματος

Η αλλοίωση του DNA του σπέρματος μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ποσοστών επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης και και να αυξήσει τις πιθανότητες αποβολής.
Πολλά ζευγάρια που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί με θεραπείες για τη γονιμότητα σε ιδιωτικές κλινικές ίσως να μην έχουν πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις πιθανότητες επιτυχίας. Πολλά ζευγάρια με προβλήματα υπογονιμότητας περνούν με επιτυχία το παραδοσιακό σπερμοδιάγραμμα και η μόνη εναλλακτική που απομένει είναι μια καθόλου ικανοποιητική διάγνωση περί «ανεξήγητης υπογονιμότητας». Έρευνες έχουν δείξει ότι ένα ποσοστό έως και 80% των ζευγαριών με ανεξήγητη υπογονιμότητα στην πραγματικότητα αντιμετωπίζει πρόβλημα κατακερματισμού του DNA του σπέρματος. Επομένως, ενώ η ανάλυση του σπέρματος θα φέρει στο φως κάποια βασικά προβλήματα όπως η ανεπαρκής ποσότητα σπέρματος, η ποιότητα του σπέρματος μπορεί να εκτιμηθεί μόνο με τη βοήθεια μιας εξέτασης κατακερματισμού του DNA του σπέρματος.
Εάν το ποσοστό αλλοίωσης του DNA είναι υψηλό, τότε τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας ίσως να τις προσφέρει μια θεραπεία ενδοκυτταρικής σπερματέγχυσης και όχι η εξωσωματική γονιμοποίηση. Ωστόσο, οι άνδρες μπορούν να αλλάξουν κάποιες απλές, καθημερινές τους συνήθειες για να βελτιώσουν το DNA του σπέρματός τους εφόσον τους δοθούν οι σωστές πληροφορίες.