Ιωάννης Σκλαβούνος

Είμαστε δίπλα σας, σε κάθε βήμα, για να κάνουμε πραγματικότητα το όνειρό σας!

Καθ’εξιν αποτυχίες εξωσωματικής

Στις περισσότερες περιπτώσεις όπου η εξωσωματική γονιμοποίηση αποτυγχάνει, το αίτιο σχετίζεται με τα έμβρυα. Όταν όμως υπάρχει επαναλαμβανόμενη αποτυχία εμφύτευσης ή και επαναλαμβανόμενες αποβολές μετά από εμβρυομεταφορά με καλής ποιότητας έμβρυα, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των αιτίων.

Στο ιατρείο μας, λαμβάνοντας υπ’όψιν παράγοντες όπως η ηλικία σας και το ιατρικό σας ιστορικό, μπορεί να σας προτείνουμε κάποιες από τις παρακάτω εξειδικευμένες εξετάσεις:

Για τη γυναίκα:

- Εξέταση θρομβοφιλίας, η οποία μπορεί να αποκαλύψει μια σειρά γενετικών ή επίκτητων παραγόντων που αυξάνουν τη πιθανότητα δημιουργίας μικρών θρόμβων στο αίμα που μπορούν να οδηγήσουν στην αποτυχία εμφύτευσης είτε στην αποβολή του εμβρύου, λόγω ελλειπούς αιμάτωσης. Τέτοια προβλήματα συχνά μπορούν να αντιμετωπισθούν με απλό τρόπο, όπως με τη χορήγηση ασπιρίνης ή ηπαρίνης.

- Ορμονικός έλεγχος, που μπορεί να αποκαλύψει μικρές διαταραχές στα επίπεδα των ορμονών, που μπορεί για παράδειγμα να οφείλονται σε διαταραχές στη λειτουργία του θυρεοειδή. Τέτοιες διαταραχές μπορεί να μην έχουν επιπτώσεις στη γενική υγεία, αλλά να επηρεάζουν την ικανότητα επίτευξης και διατήρησης της εγκυμοσύνης.

- Υστεροσαλπιγγογραφία, μια εξέταση που μπορεί να αποκαλύψει ανατομικά προβλήματα της μήτρας ή τη συγκέντρωση υγρού στις σάλπιγγες (υδροσάλπιγγα).

- Υστεροσκόπηση, όπου με τη βοήθεια μιας μικρής κάμερας γίνεται οπτική επισκόπηση του ενδομητρίου.

Για τον άνδρα:

- Εξέταση κατάτμησης DNA σπέρματος (sperm fragmentation assessment). Υψηλό ποσοστό κατάτμησης φαίνεται πως σχετίζεται με μειωμένα ποσοστά εμφύτευσης και αυξημένα ποσοστά αποβολών.

-IMSI, δηλαδή η επιλογή σπερματοζωαρίων με τη χρήση μικροσκοπίου μεγάλης μεγέθυνσης.

Φαίνεται ότι η τεχνική αυτή μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις επαναλαβανόμενης αποτυχίας εμφύτευσης ή επαναλαμβανόμενων αποβολών.

Πέρα από τις προαναφερθείσες εξετάσεις, το αίτιο των επαναλαμβανόμενων αποτυχιών μπορεί να έχει γενετική βάση.

Κάποιες φορές, έμβρυα καλής μορφολογίας μπορεί να έχουν γενετικές ανωμαλίες που κληροδοτούνται από έναν από τους δύο γονείς. Για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αυτό, μπορεί να γίνει εξέταση καρυότυπου των δύο γονέων, που μπορεί να αποκαλύψει χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Επίσης, είναι δυνατός ο προεμφυτευτικός έλεγχος των εμβρύων με μοριακές τεχνικές (συνήθως με CGH array).

Τέλος, μια καινούρια τεχνική που μπορεί να αποκαλύψει ανωμαλίες στην αναπτυξιακή πορεία των εμβρύων είναι η time-lapse embryo monitoring, όπου τα έμβρυα παρακολουθούνται συνεχώς κατά τις πρώτες ημέρες μετά τη γονιμοποίηση. Φαίνεται ότι ανώμαλες κυτταρικές διαιρέσεις κατά την αρχική φάση ανάπτυξης του εμβρύου μπορεί να σχετίζονται με επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εμφύτευσης ή επαναλαμβανόμενες αποβολές.