Ιωάννης Σκλαβούνος

Η εξατομικευμένη αντιμετώπιση της γονιμότητας σε συνδυασμό με την εξειδίκευση μας οδηγούν να επιτυγχάνουμε μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας

Εξατομικευμένη θεραπεία

Η εξειδικευμένη ομάδα μας γονιμότητας έχοντας σκοπό να αυξήσει την πιθανότητα επιτυχίας των θεραπειών αλλά και την ασφάλεια, επιλέγει την εξατομίκευση της θεραπευτικής αντιμετώπισης.
Η εξατομικευμένη αντιμετώπιση της γονιμότητας εστιάζει στα μοναδικά χαρακτηριστικά του κάθε ζευγαριού ξεχωριστά – όπως είναι τα γενετικά, βιολογικά, ανατομικά, λειτουργικά, ψυχολογικά, ηθικά, ηλικιακά, γεωγραφικά - αλλά και στις ιδιαιτερότητές του και προσαρμόζει ανάλογα την θεραπεία.
Με την εξατομικευμένη προσέγγιση γίνεται ορθή επιλογή του είδους της θεραπείας, π.χ. σπερματέγχυση, εξωσωματική γονιμοποίηση κλπ., του ιδανικού φαρμακευτικού πρωτοκόλλου για κάθε περίπτωση, της ενδεδειγμένης υποστήριξης (ιατρικής, φαρμακευτικής, ψυχολογικής κλπ.) και έτσι, σχεδιάζεται η συνολική στρατηγική και το χρονοδιάγραμμα.
Η εξατομικευμένη αντιμετώπιση της γονιμότητας σε συνδυασμό με την εξειδίκευση και την πολυετή εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού μας, μας οδηγούν ώστε να επιτυγχάνουμε όσο το δυνατόν, μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στην εξωσωματική γονιμοποίηση (in vitro fertilization – IVF).

HOPE FOR LIFE

Ενδιαφέρον & Λεπτομέρεια

Το ενδιαφέρον και η εμμονή στην  λεπτομέρεια από την πλευρά της ομάδας του κέντρου μας κάνει την διαφορά:
στην αντιμετώπιση των ζευγαριών που έχουν χάσει κάθε ελπίδα λόγω των επανειλημμένων αποτυχιών
Αυτό ανατροφοδοτεί και το δικό μας ενδιαφέρον κάνοντας την ίδια στιγμή πιο ευαίσθητο το αισθητήριό μας στη χρήση των λεπτομερειών, πράγμα που θα βοηθήσουν επόμενα ζευγάρια.

Κλείστε Ραντεβού

Hope For Life