Δικαίωμα στην ζωή

Διατηρήστε την αναπαραγωγική σας ικανότητα με την ασφαλή τεχνική της κρυοσυντήρησης

Διατήρηση Γονιμότητας

Στις μέρες μας, η διατήρηση της γονιμότητας είναι συνειδητή επιλογή. Η διατήρηση γονιμότητας εφαρμόζεται και στα δύο φύλα, με διαφορετικές μεθόδους ανάλογα με την περίπτωση. Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι η αποθήκευση των κατεψυγμένων ωαρίων μίας γυναίκας για μελλοντική χρήση. Στη συνέχεια, τα ωάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες μεθόδους γονιμοποίησης αλλά και να αποθηκευτούν για μελλοντική χρήση ή δωρεά ωαρίων. Πρόκειται για το ίδιο πρωτόκολλο με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Η μόνη διαφορά είναι ότι μετά τη λήψη των ωαρίων από τις ωοθήκες, δεν γονιμοποιούνται στο εργαστήριο, αλλά φυλάσσονται για μελλοντική προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Ετσι, κάθε γυναίκα μπορεί να επιλέξει αυτή, την χρονική στιγμή για το ταξίδι της μητρότητας
Από βιολογική άποψη, δεν υπάρχει κατάλληλη ηλικία. Ωστόσο, η απάντηση είναι: όσο νεότερη, τόσο το καλύτερο.