Μεταφορά Bλαστοκύστης

Παλαιότερα τα έμβρυα μεταφέρονταν πίσω στη μήτρα δυο ή τρεις μέρες μετά τη συλλογή των ωαρίων. Πλέον διαθέτουμε την εμπερία για να διατηρούμε έμβρυα πέντε με έξι ημέρες μετά τη συλλογή των ωαρίων, όταν τα προεμφυτευτικά έμβρυα αποκαλούνται πλεον βλαστοκύστεις.

Η μεταφορά βλαστοκυστών δεν ενδείκνυται για όλα τα ζευγάρια. Η απόφαση για το αν θα προχωρήσουμε στη μεταφορά βλαστοκύστης θα ληφθεί την τρίτη ημέρα μετά τη συλλογή των ωαρίων, οπότε είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια ποια έμβρυα έχουν τις καλύτερες πιθανότητες να οδηγήσουν σε εγκυμοσύνη.
Παραδείγματος χάρη εάν η ομάδα του εργαστηρίου αδυνατεί να επιλέξει τα καταλληλότερα έμβρυα για μεταφορά, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός καλά αναπτυσσόμενων εμβρύων την τρίτη ημέρα, μπορεί να προτείνουν την καθυστέρηση της μεταφοράς του εμβρύου μέχρι την πέμπτη ή έκτη ημέρα.

Αυτό προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της πρώιμης μεταφοράς:

1. Βελτιστοποίηση του αποτελέσματος της εγκυμοσύνης

Η γενετική σύνθεση των εμβρύων γίνεται πιο εμφανής μετά την ημέρα 3 της ανάπτυξης. Περιμένοντας λοιπόν ως την πέμπτη ημέρα, είμαστε σε καλύτερη θέση να επιλέξουμε τα πιο κατάλληλα έμβρυα για μεταφορά.

2. Ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων πολλαπλής εγκυμοσύνης

Περιμένοντας μέχρι την πέμπτη ημέρα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την ποιότητα του εμβρύου με μεγαλύτερη ακρίβεια και να παράσχουμε πιο εμπεριστατωμένες συμβουλές στα ζευγάρια σχετικά με την καταλληλότητα των εμβρύων για κατάψυξη και την ποσότητα των εμβρύων που θα είναι καλύτερο να μεταφερθούν. Οι ασθενείς κάτω από την ηλικία των 40 ετών βάσει νόμου δεν μπορούν να μεταφέρουν πάνω από 2 έμβρυα και οι ασθενείς πάνω από 40 περισσότερα από 4. Οι νεότερες γυναίκες με υψηλής ποιότητας βλαστοκύστεις κατάλληλα για μεταφορά, μπορούν να μεταφέρουν ένα μόνο έμβρυο καθώς αυτό δε θα επιδράσει αρνητικά στο αποτέλεσμα της εγκυμοσύνης, θα ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες για πολλαπλή εγκυμοσύνη, ενώ περισσευούμενα έμβρυα θα μπορούν να καταψυχθούν.

3. Φυσιολογικός υπολογισμός του χρόνου μεταφοράς

Κατά τη διάρκεια της φυσικής σύλληψης τα ωάρια και το σπέρμα γονιμοποιούνται στις σάλπιγγες, όπου συνεχίζουν να διαιρούνται και φτάνουν στη μήτρα μόλις την πέμπτη ημέρα μετά τη γονιμοποίηση στο στάδιο της βλαστοκύστης. Επομένως μια μεταφορά την πέμπτη ημέρα αντανακλά αυτόν τον φυσιολογικό χρόνο ανάπτυξης.

4. Επιβεβαίωση της ποιότητας του εμβρύου πριν την κατάψυξη

Σε ζευγάρια με καλή πρόγνωση την κατάψυξη υπεράριθμων εμβρύων σε αυτό το στάδιο καθώς τα έμβρυα που δεν φτάνουν το στάδιο βλαστοκύστης μέχρι την ημέρα 5-6 δεν θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη. Ομοίως, συνιστούμε την κατάψυξη βλαστοκυστών υψηλής ποιότητας για να διασφαλίσουμε μια υψηλή πιθανότητα επιβίωσης από τη διαδικασία ψύξης/απόψυξης. (>90%).