Ιωάννης Σκλαβούνος

Μην σκέφτεσαι τις δυσκολίες και μην αμφιταλαντεύεσαι, είμαστε πάντα δίπλα σου!

Ανδρολογική Εξέταση

Πολύ συχνά, η ανδρική γονιμότητα δεν τυγχάνει της ίδιας διεξοδικής διερεύνησης όσο η γυναικεία, παρόλο που οι εξετάσεις που μπορούν να αποκαλύψουν το αίτιο της ανδρικής υπογονιμότητας υπάρχουν. Η σωστή διάγνωση στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να οδηγήσει στη θεραπεία του αιτίου, ή να υποδείξει την πιο ενδεδειγμένη προσέγγιση στο πλαίσιο της εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Στο ιατρείο μας πιστεύουμε ότι η διερεύνηση και η θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας απαιτεί τη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων, και για το λόγο αυτό συνεργαζόμαστε τόσο με ειδικούς ουρολόγους όσο και με κλινικούς εμβρυολόγους με μεγάλη πείρα στο συγκεκριμένο τομέα.
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, το αίτιο της ανδρικής υπογονιμότητας είναι άγνωστο. Ακόμη όμως και όταν γνωρίζουμε το αίτιο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η μόνη ενδεδειγμένη θεραπευτική προσέγγιση είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση με μικρογονιμοποίηση (ICSI). Ειδικά σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας (πλήρης απουσιά σπερματοζωαρίων στο σπέρμα), η προσπάθεια χειρουργικής ανάκτηση σπερματοζωαρίων κατευθείαν από τον όρχη (TESE) είναι συνήθως μονόδρομος.